Informacja dotycząca II -go naboru do projektu “Południowy Okręg Przedsiębiorczości” – wydłużenie terminu naboru do 06.07.2021

Uprzejmie informujemy, że drugi nabór do projektu „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” rozpocznie się dnia 15.06.2021.

W zakładce – Dokumenty projektu – umieszczony jest Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i pozostałe dokumenty. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zapoznanie się w ww. dokumentami.

Formularz Rekrutacyjny można składać od 15 czerwca 2021r. od. godz. 8:00 w biurze projektu lub wysłać pocztą zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Rekrutacja potrwa do 6 lipca 2021r. do godz. 16:00.
W drugim naborze przewidziane jest zakwalifikowanie 9 Uczestników do udziału w projekcie.

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, możliwe jest wydłużenie lub ogłoszenie dodatkowego naboru dokumentów.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu możliwe jest skrócenie terminu naboru.
Informacja o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych pojawi się co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Serdecznie zapraszamy!

Ogłaszamy XXV nabór do projektu „Przepis na zmianę”

Ogłaszamy dwudziesty piąty nabór do projektu „Przepis na zmianę”

termin naboru : od 29.06.2021 r. do 07.07.2021 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf), Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny , można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „Przepis na zmianę

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. Mickiewicza 29, biuro A.6.13.

40-085 Katowice

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

Lista rankingowa – XXIV nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za  zainteresowanie projektem „Przepis na zmianę”.

Łącznie do projektu zakwalifikowało się 1 osoba.

Publikujemy listy podstawowe:

dla osób bezrobotnych:

N/PNZ/98

Na wskazane przez Państwa nr telefonów będziemy się kontaktować, celem umówienia Państwa na indywidualne doradztwo zawodowe  – IPD

Informacja o planowanym naborze na ścieżkę dotacyjną

Nabór na ścieżkę dotacyjną planowany na 1-9 lipiec 2021 r.

Ścieżka dla 12 UP (w pierwszej kolejności osób zwolnionych)

a. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej oraz szkoleniowe przygotowanie do samodzielnego

założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (23 050,00 PLN)

b. wsparcie pomostowe (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

c. wsparcie pomostowe przedłużone (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

W zakładce DOKUMENTY do wglądu

Informacja o planowanym naborze na ścieżkę szkoleniową

1 nabór na ścieżkę szkoleniową planowany na 1-9 lipiec 2021 (dla 12UP) Ścieżka szkoleniowa skierowana w pierwszej kolejności os. zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia

a. poradnictwo psychologiczne

b. pośrednictwo pracy

c. szkolenie zawodowe

W zakładce DOKUMENTY do wglądu

Zapytanie – Szacowanie wartości zamówienia – ocena merytoryczna biznesplanów UP ubiegających się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

W związku z realizacją projektu „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dokonanie oceny merytorycznej  Biznesplanów.

Termin naborów biznesplanów

Planowany termin naborów biznesplanów 5-9.07.2021 pod warunkiem zakończenia realizacji wsparcia eksperta dotacyjnego (4h)

poniżej dokumenty dotyczące wsparcia finansowego