Rekrutacja do projektu Ścieżka A- II nabór w Nowym Roku- nabór do 11.04.2021 r.

Ogłaszamy drugi nabór do projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” w 2021 r. na Ścieżkę A

Nabór prowadzony będzie do 11.04.2021 r.

Zapoznajemy się z —>REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa WSS aktualizacja 18.03.2021 oraz Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Składamy/przesyłamy–> dokumenty powyżej dostępne do pobrania
(Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny ŚCIEŻKA A,
Załącznik nr 3 Oświadczenie medyczne- Kurs płetwonurka,
Oświadczenie Kurs płetwonurka).

Dokumenty można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (godziny pracy biura: 08:00-16:00) lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłamy  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl

Warunki udziału w projekcie (obligatoryjne):

  • bycie osobą pracującą w wieku 18- 29lat [w przypadku osób pracujących zarobki nie przekraczają  wysokości  minimalnego wynagrodzenia- od 01.01.2021- 2800,00 zł brutto
  • miejsce zamieszkania lub miejsce pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • posiadanie odpowiednich predyspozycji ocenionych przez doradców zawodowych
  • umiejętności pływackie oraz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu płetwonurka-ratownika.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZACHĘCAMY W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 11 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 7 osób

Okres realizacji kursu: kwiecień 2021 r.-maj 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Jarosław

CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 4 osoby

Okres realizacji kursu: kwiecień 2021 r.-maj 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Przemyśl

  1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu:  ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 06/SZDC2/2021.

  • Termin składania ofert upływa 06.04.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista rankingowa – XVIII nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za  zainteresowanie projektem „Przepis na zmianę”.

Łącznie do projektu zakwalifikowało się 1 osoba.

Publikujemy listy podstawowe:

dla osób pracujących:

P/PNZ/43

Na wskazane przez Państwa nr telefonów będziemy się kontaktować, celem umówienia Państwa na indywidualne doradztwo zawodowe  – IPD.

Ogłaszamy I -szy nabór do projektu „Zawód: PROJECT MANAGER!”

Ogłaszamy I -szy nabór do projektu „Zawód: PROJECT MANAGER!”

termin naboru: 6 kwiecień 2021 r. – 12 kwiecień 2021 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

Formularz rekrutacyjny można złożyć:

·       on-line, KLIKNIJ TUTAJ

·       osobiście w biurze projektu,

·       pocztą tradycyjną,

·       pocztą elektroniczną

na adres:

Wektor Consulting sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 29, biuro A.9.20

40-085 Katowice

mail: s.cichon@wektor.org.pl

Formularz złożony przed rozpoczęciem naboru nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji !

Rekrutacja do projektu Ścieżka A- I nabór w Nowym Roku- nabór wyłącznie dla osób niepełnosprawnych

Ogłaszamy pierwszy nabór do projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” w 2021 r. na Ścieżkę A

Nabór prowadzony będzie do 26.03.2021. 

W związku z określonymi wskaźnikami w projekcie do udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie osoby niepełnosprawne, spełniające inne warunki projektu.

Zapoznajemy się z —>REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa WSS aktualizacja 18.03.2021 oraz Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Składamy/przesyłamy–>Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny ŚCIEŻKA A oraz Załącznik nr 3 Oświadczenie medyczne- Kurs płetwonurka i Oświadczenie Kurs płetwonurka

Dokumenty można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (godziny pracy biura: 08:00-16:00) lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłany  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl

 

Warunki udziału w projekcie (obligatoryjne):

  • bycie osobą pracującą w wieku 18- 29lat [w przypadku osób pracujących zarobki nie przekraczają  wysokości  minimalnego wynagrodzenia- od 01.01.2021- 2800,00 zł brutto

  • miejsce zamieszkania lub miejsce pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

  • posiadanie odpowiednich predyspozycji ocenionych przez doradców zawodowych

  • umiejętności pływackie oraz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 20/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji Kursu operatora koparkoładowarki wszystkie kl. III + koparki jednonaczyniowe do 25 ton kl. III  z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (dalej IMBiGS)   w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami szkolenie zawodowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 21/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji Szkolenia z zakresu: Stylizacja paznokci wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe   w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami szkolenie zawodowe