Spotkania z pośrednikiem pracy- od 27.02.2021 do 07.03.2021- Ścieżka A

Harmonogram w dniu 27.02.2021

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 26/5/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 27.02.2021 15:00-16:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 22/4/INZ/WSS/2020 17:00-18:30
3 18/5/INZ/WSS/2020 19:00-20:30

Harmonogram w dniu 28.02.2021

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 16/5/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 28.02.2021 09:00-10:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 12/5/INZ/WSS/2020 11:00-12:30
3 7/5/INZ/WSS/2020 15:00-16:30

Harmonogram w dniu 01.03.2021

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 17/5/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 01.03.2021 17:00-18:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 36/5/INZ/WSS/2020 19:00-20:30

Harmonogram w dniu 02.03.2021

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 35/5/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 02.03.2021 17:00-18:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 3/5/INZ/WSS/2020 19:00-20:30

Harmonogram w dniu 03.03.2021

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 6/4/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 03.03.2021 17:00-18:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 25/4/INZ/WSS/2020 19:00-20:30

Harmonogram w dniu 04.03.2021

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 1/5/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 04.03.2021 17:00-18:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 25/5/INZ/WSS/2020 19:00-20:30

Harmonogram w dniu 06.03.2021

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 24/4/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 06.03.2021 15:00-16:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 29/4/INZ/WSS/2020 17:00-18:30
3 31/5/INZ/WSS/2020 19:00-20:30

Harmonogram w dniu 07.03.2021

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 4/4/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 07.03.2021 09:00-10:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 26/4/INZ/WSS/2020 11:00-12:30
3 24/5/INZ/WSS/2020 16:00-17:30
4 9/4/INZ/WSS/2020 18:00-19:30

Rozstrzygnięcie- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/SZDC2/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/SZDC2/2021w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 11 Uczestników projektu

Wybrane oferty

Na realizację Części A- Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków- 100,00 pkt. CENA: 2500,00 zł/UP.

Na realizację Części B- Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków- 100,00 pkt., CENA: 2500,00 zł/UP.

Na realizację Części C- Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków- 100,00 pkt. CENA: 3500,00 zł/UP.

Na realizację Części D- Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”, 39-304 Czermin 330a- 100,00 pkt. CENA: 2500,00 zł/UP.

Na realizację Części E- NOEZA NON-PROFIT Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wiejska 31- 70,00 pkt. CENA: 2200,00 zł/UP.

Na realizację Części F- Ośrodek Szkolenia Kierowców „PRAWKO” Chmura Dorota, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 28- 100,00 pkt. CENA: 2000,00 zł/UP.

 Oferty odrzucone:

1. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński,200 Wejherowo- oferta nie zawierała kompletu dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym- brak w programie informacji o jednostce certyfikującej/ przeprowadzającej egzamin zewnętrzny.

2. P.P.H.U. ALBERTINA Bożena Kmita- niewypełniony załącznik nr 2 i załącznik nr 3.

Ogłaszamy XVII nabór do projektu „Przepis na zmianę” – rekrutacja dla Kobiet

Ogłaszamy siedemnasty nabór do projektu „Przepis na zmianę”

za względu na konieczność wywiązania się ze wskaźników projektu, w ramach siedemnastego naboru do projektu możemy kwalifikować  tylko kobiety

termin naboru : od 26.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf), Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny , można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „Przepis na zmianę

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. Mickiewicza 29, biuro A.6.13.

40-085 Katowice

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 19/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji Kursu na  prawo jazdy kat. C wraz z opłatą pierwszych egzaminów państwowych   w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami szkolenie zawodowe kat. C

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 18/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji Kursu na  prawo jazdy kat. E do C (prawo jazdy kat. E dla osób, które już posiadają kat. C) wraz z opłatą pierwszych egzaminów państwowych  w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami szkolenie zawodowe kat. CE

 

Lista rankingowa – XVI nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za  zainteresowanie projektem „Przepis na zmianę”.

Łącznie do projektu zakwalifikowało się 3 osoby.

Publikujemy listy podstawowe:

dla osób bezrobotnych:

N/PNZ/89
N/PNZ/90

dla osób pracujących:

P/PNZ/42

Na wskazane przez Państwa nr telefonów będziemy się kontaktować, celem umówienia Państwa na indywidualne doradztwo zawodowe  – IPD.

XIV nabór do projektu do 26.02.2021- nabór dodatkowy (tylko dla osób niepełnosprawnych)

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy XIV nabór do projektu będzie on prowadzony do 26.02.2021. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z testem poziomu potrzeb i motywacji w formie skanu na skrzynkę: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub osobiście/pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura: WEKTOR Consulting Sp. z o.o. ul. COP-u 3, 39-300 Mielec (budynek GLF) Dokumenty dostępne również w zakładce: Dokumenty projektu.

 • Formularz rekrutacyjny 2021 (proszę zaznaczyć wszystkie oświadczenia, które Państwa dotyczą w pkt. V, w pliku pdf nie są odpowiednio widoczne, na email mogę przesłać plik edytowalny w word)
 • Przypominamy również, że w przypadku osób niepełnoletnich, dokument musi podpisać też Opiekun prawny/Rodzic
 • Test poziomu potrzeb i motywacji

Projekt skierowany do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:

 • tzw. ubodzy pracujący,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
 • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,
 • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Oferujemy:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania),
 • szkolenie kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb- KURS ZAWODOWY,
 • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.

Projekt zakłada dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe.

Informacja o naborze na kurs Płetwonurka ratownika

Szanowni Państwo,

w związku z telefonami dotyczącymi udziału w projekcie w Ścieżce A- szkoleniowej

w ramach której można odbyć kurs Płetwonurka ratownika

informujemy, że planujemy jeszcze nabór, ale jeśli aura będzie bardziej przyjazna 🙂 czyli na wiosnę

zainteresowane osoby proszę o kontakt pod numerem telefonu: 574 433 044 lub o email: e.iwasieczko@wektor.org.pl

 

Szkolenie zawodowe w ramach projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę!”

 • Pracujesz/mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego?

 • Jesteś w wieku 18-29 lat?

 • Zarabiasz nie więcej niż 2800 zł brutto miesięcznie?

Zgłoś się już dzisiaj i podnieś swoje kwalifikacje!!!

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety,

 • osoby niepełnosprawne,

 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (posiadające co najwyżej średnie wykształcenie),

 • osoby zamieszkujące miasta: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie oraz Brodnica.

KURS SDI OWD

Czas trwania kursu: 35 h szkoleniowych/grupę, w tym:

– 8 h zajęć teoretycznych;

– 15h nurkowych zajęć praktycznych w basenie (po 5 dni zajęć dla każdej z 6os. grup)

– 12h nurkowych zajęć praktycznych na wodach otwartych (dwudniowe zajęcia dla każdej z 6 osobowych grup)

KURS SDI CPROX 1st AED

– 5h zajęć teoretycznych

– 10h nurkowych zajęć praktycznych

Dane kontaktowe:

Biuro Projektu: ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń

www.wektor.org.pl

tel. 574 433 044

e.iwasieczko@wektor.org.pl

FB @wektorconsulting

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 3 UP

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 3 Uczestników projektu, w tym:

CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: marzec-kwiecień 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec

CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: Kwalifikacja wstępna przyspieszona (kat. C)

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: marzec-kwiecień 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec

Miejsce i termin składania

 Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu:  ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 03/SZDC2/2021.

Termin składania ofert upływa 25.02.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz wektor.org.pl

TREŚĆ ZAPYTANIA—->>>>>>>03 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 17/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji  Szkolenia z zakresu : Pracownik administracyjno – biurowy z elementami HR  wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami szkolenie zawodowe