ósmy nabór do projektu

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 4 stycznia 2021, od godz. 8:00 rozpoczynamy ósmy nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 11 stycznia 2021, do godz. 24:00.

uwaga

Ze względu na pandemię koronawirusa, formularze zgłoszeniowe można dostarczać wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną lub elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

 

W ramach naboru planujemy zrekrutować 600 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie  pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami  http://cos-projekt.pl/services.html oraz https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/

Jednocześnie informujemy, że w dniu 04.01.2021 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Harmonogram wsparcia doradczego w dniu 23, 28, 29.12.2020 (Ścieżka A)

Harmonogram wsparcia w dniu 23.12.2020

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym 23.12.2020 10:35-12:05 Spotkanie zdalne Stowarzyszenie PROREW
2. 23.12.2020 12:10-13:40
3. 23.12.2020 15:20-16:50

Harmonogram wsparcia w dniu 28.12.2020

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym 28.12.2020 09:00-10:30 Spotkanie zdalne Stowarzyszenie PROREW
2. 28.12.2020 10:30-12:00
3. 28.12.2020 10:35-12:05
4. 28.12.2020 12:10-13:40

Harmonogram wsparcia w dniu 29.12.2020

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym 29.12.2020 09:00-10:30 Spotkanie zdalne Stowarzyszenie PROREW

przerwa Świąteczna

uprzejmie informujemy, że biuro projektu w terminie 23.12.2020 – 31.12.2020 będzie nieczynne

w sprawach pilnych  bardzo prosimy o kontakt na nr 516488998

 

wszystkim uczestnikom naszego projektu, kandydatom do udziału w projekcie oraz współwykonawcom

życzymy

Cudownych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych szczęśliwych dni w Nowym Roku

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 10 UP

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 15/SZDC2/2020

CZĘŚĆ A Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C dla 6 UP (Jarosław)

CZĘŚĆ B Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C dla 4 UP (Przemyśl)

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu: ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 15/SZDC2/2020.

Termin składania ofert upływa 29.12.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie—>>>15 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

XI nabór do projektu do 31.12.2020- zapraszamy- ostatnie wolne miejsca!!!

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy zgodę od Instytucji Pośredniczącej na zrekrutowanie dodatkowych osób.

Informujemy, że osoby z listy rezerwowej z naboru X zostają wstępnie zakwalifikowane do projektu.

Ogłaszamy XI nabór do projektu będzie on prowadzony od 18.12.2020 do 31.12.2020. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z testem poziomu potrzeb i motywacji w formie skanu na skrzynkę: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub osobiście/pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura: WEKTOR Consulting Sp. z o.o. ul. COP-u 3, 39-300 Mielec (budynek GLF) Dokumenty dostępne również w zakładce: Dokumenty projektu.

Projekt skierowany do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:

 • tzw. ubodzy pracujący,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
 • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych,
 • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby niepełnosprawne.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Oferujemy:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania),
 • szkolenie kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb- KURS ZAWODOWY,
 • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.

Projekt zakłada dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz stypendium szkoleniowe.

Harmonogram wsparcia doradczego w dniu 21.12.2020 (Ścieżka A)

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym 21.12.2020 09:00-10:30 Spotkanie zdalne Stowarzyszenie PROREW
2. 21.12.2020 10:35-12:05
3. 21.12.2020 15:20-16:50
4. 21.12.2020 16:55-18:25

Harmonogram wsparcia doradczego w dniu 19.12.2020 (Ścieżka A)

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym 19.12.2020 09:00-10:30 Spotkanie zdalne Stowarzyszenie PROREW
2. 19.12.2020 10:35-12:05
3. 19.12.2020 12:10-13:40
4. 19.12.2020 13:45-15:15
5. 19.12.2020 15:20-16:50
6. 19.12.2020 16:55-18:25

Harmonogram wsparcia Grupa 04/EC- Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1 1/2/INZ/WSS/2020
Grupa 04/EC
Kurs ratownika
Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration
Cz. teoretyczna
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
19.12.2020 09:00-11:00 ON-LINE Platforma ZOOM BCC Rafał Dadej
2 2/2/INZ/WSS/2020
3 10/2/INZ/WSS/2020
4 6/5/INZ/WSS/2020
5 13/5/INZ/WSS/2020
Grupa 04/EC
Kurs ratownika
Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration
Cz. teoretyczna
Działanie i używanie AED
19.12.2020 11:00-12:00
6 5/4/INZ/WSS/2020
7 14/5/INZ/WSS/2020
8 6/4/INZ/WSS/2020
9 23/4/INZ/WSS/2020
Grupa 04/EC
Kurs ratownika
Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration
Cz. teoretyczna
Użycie tlenu w wypadkach nurkowych
19.12.2020 12:00-14:00
10 7/6/INZ/WSS/2020
11 6/6/INZ/WSS/2020
12 3/6/INZ/WSS/2020
13 11/6/INZ/WSS/2020
14 1/6/INZ/WSS/2020

Termin składania biznesplanów od 18.12.2020 do 08.01.2021-Ścieżka B (dotacyjna)

Szanowni Państwo,

Wektor Consulting Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 18 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. 

 1. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu (zgodnego z załącznikiem nr 2) wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji. Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: ul. Świętej Katarzyny 4 w Toruniu, godz. 08:00-16:00.

 1. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 2. Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 3. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 4. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 5. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 6. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 7. Załączniki wymagane do biznesplanu wymienione w §3 ust. 5 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 8. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w dokumencie-> 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO