Ogłaszamy IX nabór do projektu „Przepis na zmianę”

Ogłaszamy dziewiąty nabór do projektu „Przepis na zmianę”

termin naboru : od 02.11.2020 r. do 09.11.2020 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf), Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny , można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „Przepis na zmianę

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. Mickiewicza 29, biuro A.9.20

40-085 Katowice

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

Harmonogram Pośrednictwo pracy w dniu 07.11.2020

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 Pośrednictwo pracy 07.11.2020 07:00-08:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 08:30-10:00
3 10:00-11:30
4 11:30-13:00
5 13:00-14:30
6 14:30-16:00
7 16:00-17:30
8 17:30-19:00
9 19:00-20:30

Harmonogram Pośrednictwo pracy w dniu 6.11.2020

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 Pośrednictwo pracy 06.11.2020 08:30-10:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 10:00-11:30
3 11:30-13:00
4 13:00-14:30
5 14:30-16:00
6 16:00-17:30
7 17:30-19:00
8 19:00-20:30

Harmonogram POŚREDNICTWO PRACY w dniu 5.11.2020 r.

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 Pośrednictwo pracy 05.11.2020 07:00-08:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 08:30-10:00
3 11:30-13:00
4 13:00-14:30
5 14:30-16:00
6 16:00-17:30
7 17:30-19:00
8 19:00-20:30

Harmonogram wsparcia Pośrednictwo pracy w dniu 4.11.2020

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 Pośrednictwo pracy 04.11.2020 08:30-10:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 10:00-11:30
3 11:30-13:00
4 13:00-14:30
5 14:30-16:00
6 16:00-17:30
7 17:30-19:00
8 19:00-20:30

Harmonogram udzielanego wsparcia Pośrednictwo pracy 3.11.2020

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych –  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1 Pośrednictwo pracy 03.11.2020 08:30-10:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 10:00-11:30
3 11:30-13:00
4 13:00-14:30
5 14:30-16:00
6 16:00-17:30
7 17:30-19:00
8 19:00-20:30

Lista rankingowa – VIII nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za  zainteresowanie projektem „Przepis na zmianę”.

Łącznie do projektu zakwalifikowało się 12 osób.

Publikujemy listy podstawowe:

dla osób bezrobotnych:

N/PNZ/56
N/PNZ/57
N/PNZ/58
N/PNZ/59
N/PNZ/60
NP/N/PNZ/9
NP/N/PNZ/8

dla osób biernych zawodowo :

NP/BPNZ/7

dla osób pracujących:

P/PNZ/18
P/PNZ/19
P/PNZ/20
P/PNZ/21

Na wskazane przez Państwa nr telefonów będziemy się kontaktować, celem umówienia Państwa na indywidualne doradztwo zawodowe  – IPD.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 20 UP

Zapraszamy do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 20 UP

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 20 Uczestników projektu:

 

Kurs zawodowy:  KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 20

Okres realizacji kursu: listopad 2020 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.

Treść zapytania—>>> zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 13_SZDC2_2020

Ogłoszenie dostępne: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14278

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Biuro projektu, Wektor Consulting sp. z o. o., ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl , lub poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 13/SZDC2/2020.

Termin składania ofert upływa 4.11.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.