ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 28 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie nr 10/SZDC2/2020

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 28 Uczestników projektu:

 Kurs zawodowy:  KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 28

Okres realizacji kursu: październik 2020 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.

zapytanie dostępne również na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9097

termin składania ofert upływa 07.10.2020 r.

Zapytanie do pobrania —> zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 10_SZDC2_2020

Lista rankingowa – VI nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za  zainteresowanie projektem „Przepis na zmianę”.

Łącznie do projektu zakwalifikowało się 23 osoby.

Publikujemy listy podstawowe:

dla osób bezrobotnych:

N/PNZ/39
N/PNZ/40
N/PNZ/41
N/PNZ/42
N/PNZ/43
N/PNZ/44
N/PNZ/45
N/PNZ/46
N/PNZ/47
N/PNZ/48
N/PNZ/49
N/PNZ/50
NP/N/PNZ/5
N/PNZ/51
N/PNZ/52

dla osób biernych zawodowo :

B/PNZ/9

dla osób pracujących:

P/PNZ/10
P/PNZ/11
P/PNZ/13
P/PNZ/14
P/PNZ/15
P/PNZ/16
P/PNZ/17

Na wskazane przez Państwa nr telefonów będziemy się kontaktować, celem umówienia Państwa na indywidualne doradztwo zawodowe  – IPD.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 7/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji Szkolenia fryzjerskiego z zakresu technik strzyżeń damskich wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe   w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami szkolenie zawodowe

Wsparcie IPD w dniu 28.09.2020

L.p. DATA GODZINA OD – DO DORADCA 1 MIEJSCE ZAKRES
1 28.09.2020 08:00-09:00 X Mielec, ul. COP-u 3 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 28.09.2020 09:00-10:00 X
3 28.09.2020 10:00-11:00 X
4 28.09.2020 11:00-12:00 X
5 28.09.2020 12:00-13:00 X
6 28.09.2020 13:00-14:00 X
7 28.09.2020 14:00-15:00 X
8 28.09.2020 15:00-16:00 X
9 28.09.2020 16:00-17:00 X
10 28.09.2020 17:00-18:00 X
11 28.09.2020 18:00-19:00 X

Wsparcie IPD w dniu 25.09.2020

L.p. DATA GODZINA OD – DO DORADCA 1 DORADCA 2 MIEJSCE ZAKRES
1 25.09.2020 8:00-9:00 X Mielec, ul. COP-u 3 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 25.09.2020 8:00-9:00 X
3 25.09.2020 9:00-10:00 X
4 25.09.2020 9:00-10:00 X
5 25.09.2020 10:00-11:00 X
6 25.09.2020 10:00-11:00 X
7 25.09.2020 11:00-12:00 X
8 25.09.2020 11:00-12:00 X
9 25.09.2020 12:00-13:00 X
10 25.09.2020 12:00-13:00 X
11 25.09.2020 13:00-14:00 X
12 25.09.2020 14:00-15:00 X
13 25.09.2020 13:00-14:00 X
14 25.09.2020 14:00-15:00 X
15 25.09.2020 15:00-16:00 X

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 24 UP

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 24 Uczestników projektu:

 

Kurs zawodowy:  KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 24

Okres realizacji kursu: październik 2020 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.

Szczegóły w załączniku:

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 9_SZDC2_2020

Wsparcie IPD w dniu 24.09.2020

L.p. DATA GODZINA OD – DO DORADCA 1 MIEJSCE ZAKRES
1 24.09.2020 7:00-8:00 X Mielec, ul. COP-u 3 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 24.09.2020 8:00-9:00 X
3 24.09.2020 9:00-10:00 X
4 24.09.2020 11:00-12:00 X
5 24.09.2020 12:00-13:00 X
6 24.09.2020 13:00-14:00 X
7 24.09.2020 14:00-15:00 X
8 24.09.2020 15:00-16:00 X
9 24.09.2020 16:00-17:00 X
10 24.09.2020 17:00-18:00 X
11 24.09.2020 18:00-19:00 X
12 24.09.2020 19:00-20:00 X
13 24.09.2020 20:00-21:00 X

Harmonogram wsparcia IPD w dniu 23.09.2020

Harmonogram wsparcia IPD w dniu 23.09.2020:

 

L.p. DATA GODZINA OD – DO DORADCA 1 DORADCA 2 ZAKRES
1 23.09.2020 8:00-9:00 X przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 23.09.2020 8:00-9:00 X
3 23.09.2020 9:00-10:00 X
4 23.09.2020 9:00-10:00 X
5 23.09.2020 10:00-11:00 X
6 23.09.2020 10:00-11:00 X
7 23.09.2020 11:00-12:00 X
8 23.09.2020 11:00-12:00 X
9 23.09.2020 12:00-13:00 X
10 23.09.2020 12:00-13:00 X
11 23.09.2020 13:00-14:00 X
12 23.09.2020 13:00-14:00 X
13 23.09.2020 14:00-15:00 X
14 23.09.2020 14:00-15:00 X
15 23.09.2020 15:00-16:00 X
16 23.09.2020 15:00-16:00 X
17 23.09.2020 16:00-17:00 X
18 23.09.2020 16:00-17:00 X
19 23.09.2020 17:00-18:00 X
20 23.09.2020 17:00-18:00 X
21 23.09.2020 18:00-19:00 X
22 23.09.2020 18:00-19:00 X
23 23.09.2020 19:00-20:00 X
24 23.09.2020 20:00-21:00 X

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 5/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji  Kursu operatora koparkoładowarki wszystkie kl. III + koparki jednonaczyniowe do 25 ton kl. III  z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (dalej IMBiGS) w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami szkolenie zawodowe

Nabór na Ścieżkę B (dotacyjną) od 21 września do 9 października 2020 r. (aktualizacja)

Szanowni Państwo,

z dniem dzisiejszym tj. 21 września 2020 r. rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Termin przyjmowania formularzy wydłużamy do 9 października 2020 r.

ŚCIEŻKA B- ŚCIEŻKA DOTACYJNA (dla 12UP)

w ramach ścieżki B uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:

 • IPD oraz pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe
 • Szkolenie ABC przedsiębiorczości
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej (do 23 050,00 zł)
 • Wsparcie pomostowe (6 miesięcy x max. 1000,00 zł

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • a) obligatoryjne:
 • bycie osobą pracującą w wieku 18- 29lat [w przypadku osób pracujących zarobki nie przekraczają  wysokości  minimalnego wynagrodzenia]
 • miejsce zamieszkania lub miejsce pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • posiadanie odpowiednich predyspozycji ocenionych przez doradców zawodowych
 • predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, np. osobowościowych, poziomu motywacji, poziomu zaangażowania (dot. ścieżki dotacyjnej)
 • b) premiujące:
 • poziom wykształcenia(ISCED 1-10pkt.,ISCED 2-8pkt.,ISCED 3-6pkt.)
 • Osoba Niepełnosprawna/Kobieta(+5pkt.)
 • byli Uczestnicy  Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu  tematycznego 9 w RPO (+15pkt)
 • zamieszkujące miasta średnie /tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+5pkt.)

Rekrutacja prowadzona jest w następujących etapach: ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych ŚCIEŻKA B (DOTACYJNA)- Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 4 Formularz rekrutacyjny- ŚCIEŻKA B wraz z Oświadczeniem o niekaralności Załącznik nr 6 Oświadczenie o niekaralnosci ETAP 2: ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych (wg karty oceny formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 5 Karta oceny formularza rekrutacyjnego) Jeżeli formularz zostanie zweryfikowany pozytywnie – kierowany jest do Etapu 3 oceny merytorycznej   ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych (wg karty oceny formularza rekrutacyjnego) Jeżeli formularz zostanie zweryfikowany pozytywnie – kierowany jest do Etapu 4 rozmowy  z Doradcą Zawodowym.   ETAP 4: rozmowa z Doradcą Zawodowym

Dokumenty dotacyjne (zakładka dokumenty projektu).

Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa WSS aktualizacja 17.07.2020

 

UWAGA! Formularz rekrutacyjny wraz z opisem planowanej działalności gospodarczej wraz z Oświadczeniem o niekaralności.

można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłany  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl