ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów

1.       Przedmiotem zapytania jest wyłonienie zarejestrowanej w RIS instytucji szkoleniowej celem przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez zewnętrzną instytucję potwierdzającą kwalifikacje zawodowe dla 2 Uczestników projektu, w tym:

 

CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KAT. D

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1  osoba posiadająca prawo jazdy kat. B

Okres realizacji kursu: wrzesień – październik 2020 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.

 

CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KAT. D

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 1  osoba posiadająca prawo jazdy kat. C

Okres realizacji kursu: wrzesień – październik 2020 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Mielec.

 

 1. Cel i zakres szkolenia na podstawie diagnozy potrzeb uczestników:
  Na podstawie przeprowadzonych usług doradztwa IPD stwierdzono w grupie uczestników projektu zapotrzebowanie na kwalifikacje i/lub kompetencje w zakresie:

 

CZĘŚĆ A i B

 • Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zawodu: Kierowca autobusu (kod zawodu: 833101).
 • Uzyskanie kwalifikacji i uprawnień uznawanych przez pracodawców
 • Szkolenie powinno zawierać minimum następujące elementy programowe:
 1. Program szkolenia teoretycznego
 • Budowa, obsługa i eksploatacja autobusu.
 • Zasady poruszania się po drodze autobusem: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami.
 • Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowanie kierowcy.
 • Ocena warunków na drodze – warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda autobusem w różnych warunkach.
 • Transport osób na trasach krajowych i międzynarodowych.
 • Prawo ruchu drogowego.
 • Przygotowanie do egzaminu teoretycznego.
 • Egzamin wewnętrzny.
 1. Program szkolenia praktycznego
 • Obsługa autobusu.
 • Plac manewrowy – ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem.
 • Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości).
 • Jazda w ruchu miejskim, manewrowanie, zatrzymanie, parkowanie.
 • Zajęcia na placu manewrowym.
 • Kierowanie autobusem przegubowym w ruchu ulicznym.
 • Egzamin wewnętrzny.

 

Ponadto (dotyczy wszystkich części zapytania):

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą zostać przeprowadzone z zastosowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego.
 • Szkolenie prowadzić ma do nabycia kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie  monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020.
 • Szkolenie musi kończyć się egzaminem/egzaminami realizowanymi przez zewnętrzne instytucje posiadające uprawnienia do egzaminowania w zakresie kwalifikacji zawodowych nabytych na szkoleniu.
 • Czas i program szkolenia dostosowany do wymogów egzaminacyjnych, wymogów regulujących wynikających z przepisów prawa oraz wymagań wysokiego standardu edukacyjnego.

 

Charakterystyka grupy docelowej:

Uczestnicy projektu: osoby młode, w wieku 15-29 lat wywodzących się z następujących grup docelowych:

 • tzw. ubodzy pracujący,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
 • oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych.

 

 1. Termin realizacji umowy: wrzesień – październik 2020 r.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

szczegóły zapytania ofertowe wraz z załączniki

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Lista rankingowa – III nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za  zainteresowanie projektem „Przepis na zmianę”.

Łącznie do projektu zakwalifikowało się 5 osób.

Publikujemy listy podstawowe:

dla osób bezrobotnych:

N/PNZ/22
N/PNZ/23
N/PNZ/24

dla osób biernych zawodowo:

NP/B/PNZ/8

dla osób pracujących :

P/PNZ/8

Na wskazane przez Państwa nr telefonów będziemy się kontaktować, celem umówienia Państwa na indywidualne doradztwo zawodowe  – IPD.

Rekrutacja do projektu Ścieżka A- XI nabór do 04.09.2020 r.- ostatnie wolne miejsca!

Kontynuujemy rekrutację do projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” na ŚCIEŻKĘ A (szkoleniową). XI nabór prowadzony będzie do 04.09.2020.  Dla ścieżki A Formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem medycznym/Oświadczeniem o umiejętnościach pływackich (szczegóły składania dokumentów w Regulaminie) można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (godziny pracy biura: 08:00-16:00) lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłany  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl DOKUMENTY: Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny ŚCIEŻKA A  Załącznik nr 3 Oświadczenie medyczne- Kurs płetwonurka  Oświadczenie- deklaracja, potwierdzająca umiejętności pływackie Kandydatki/Kandydata-> Oświadczenie Kurs płetwonurka  W związku z określonymi wskaźnikami w projekcie do udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze z obszaru Kujawsko-Pomorskiego tj. Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie oraz Brodnicajednocześnie spełniające pozostałe kryteria kwalifikowalności. W pierwszej kolejności do projektu dostaną się również osoby zamieszkujące ww. miasta i jednocześnie będące osobami niepełnosprawnymi/osobami posiadającymi niskie kwalifikacje

Ogłaszamy IV nabór do projektu „Przepis na zmianę”

Ogłaszamy czwarty nabór do projektu „Przepis na zmianę”

termin naboru : od 31.08.2020 r. do 07.09.2020 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf), Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny , można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „Przepis na zmianę

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. Mickiewicza 29, biuro A.9.20

40-085 Katowice

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

Harmonogram wsparcia- IPD w dniu 28.08.2020

Harmonogram wsparcia- IPD w dniu 28.08.2020:

 

 

L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 6) Stowarzyszenie PROREW
2. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 7) Stowarzyszenie PROREW
3. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
4. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
5. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
6. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 6) Stowarzyszenie PROREW
7. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 7) Stowarzyszenie PROREW
8. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
9. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
10. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
11. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 6) Stowarzyszenie PROREW
12. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 7) Stowarzyszenie PROREW
13. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
14. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
15. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
16. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 6) Stowarzyszenie PROREW
17. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 7) Stowarzyszenie PROREW
18. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
19. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
20. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
21. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 6) Stowarzyszenie PROREW
22. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 7) Stowarzyszenie PROREW
23. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
24. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
25. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
26. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 6) Stowarzyszenie PROREW
27. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 7) Stowarzyszenie PROREW
28. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
29. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
30. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
31. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 6) Stowarzyszenie PROREW
32. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń I piętro (sala numer 7) Stowarzyszenie PROREW
33. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
34. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
35. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 28.08.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW

Harmonogram kursu Płetwonurek OWD- Grupa 14/OWD

Harmonogram kursu dla Grupy 14/OWD

 

 

Forma realizacji wsparcia Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia
Zajęcia grupowe Grupa 14/OWD Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD- zajęcia teoretyczne 24.08.2020 08:00-10:00 Jezioro Orłowskie, gm. Wielgie Rafał Dadej BCC
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD-Cz. praktyczna (basen) 24.08.2020 10:30-13:30
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD-Cz. praktyczna (basen) 24.08.2020 15:30-18:30
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD- zajęcia teoretyczne 24.08.2020 14:00-15:00
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD- zajęcia teoretyczne 25.08.2020 08:00-09:00
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD-Cz. praktyczna (basen) 25.08.2020 09:30-12:30
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD- zajęcia teoretyczne 25.08.2020 13:00-15:00
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD-Cz. praktyczna (basen) 25.08.2020 15:30-18:30
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD- zajęcia teoretyczne 26.08.2020 08:00-10:00
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD-Cz. praktyczna (basen) 26.08.2020 10:30-13:30
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD- Cz. praktyczna (Wody otwarte) 26.08.2020 15:30-18:30
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD-Cz. praktyczna (Wody otwarte) 27.08.2020 09:00-12:00
Kurs Płetwonurka SDI OWD- Grupa 14/OWD- Cz. praktyczna (Wody otwarte) 27.08.2020 13:00-19:00

 

 

harmonogram szkolenia fryzjerskiego z zakresu technik strzyżeń damskich

  LP.               DATA/ TERMIN                                                              MIEJSCE

(dokładny adres, nr sali )

 

 

GODZINA

 

TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

1 24.08.2020 40-096 Katowice, sala szkoleniowa, ul. 3 Maja 12 08:00 17:30

zadanie nr 3 –  Szkolenia zawodowe – realizacja szkolenia fryzjerskiego z zakresu technik strzyżeń damskich

2 25.08.2020 40-096 Katowice, sala szkoleniowa, ul. 3 Maja 12 08:00 -16:00

zadanie nr 3 –  Szkolenia zawodowe – realizacja szkolenia fryzjerskiego z zakresu technik strzyżeń damskich

3 26.08.2020 40-096 Katowice, sala szkoleniowa, ul. 3 Maja 12 08:00 – 16:00

zadanie nr 3 –  Szkolenia zawodowe – realizacja szkolenia fryzjerskiego z zakresu technik strzyżeń damskich

harmonogram – szkolenie zawodowe – kadry i płace

harmonogram szkolenia zawodowego Kadry i płace

miejsce realizacji

Mielec, ul. COP-u 3, budynek GLF

24.08.2020 w godz. 16:15 – 20:15

25.08.2020 w godz. 16:15 – 20:15

26.08.2020 w godz. 16:15 – 20:15

27.08.2020 w godz. 16:15 – 20:15

28.08.2020 w godz. 16:15 – 20:15

31.08.2020 w godz. 16:15 – 20:15

01.09.2020 w godz. 16:15 – 20:15

02.09.2020 w godz. 16:15 – 20:15