Ogłaszamy I -szy nabór do projektu „Przepis na zmianę”

Ogłaszamy nabór do projektu „Przepis na zmianę”

termin naboru : od 01.07.2020 r. do 15.07.2020 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf), Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny , można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „Przepis na zmianę

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. Mickiewicza 29, biuro A.9.20

40-085 Katowice

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

Harmonogram realizacji IPD w dniu 30.06.2020 r.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz chęcią realizacji projektu- spotkania indywidualne uczestników z doradcą zawodowym będą odbywały się w trybie zdalnym. Za pośrednictwem ustalonego komunikatora typu Messenger, Skype itp. doradca będzie prowadził zajęcia z uczestnikami projektu „online” . Realizacja wsparcia w dniu 30.06.2020 r.

Lp. Godzina od do Liczba godzin Zakres
1 17:00-18:00 1 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
łącznie:

Harmonogram realizacji IPD w dniu 29.06.2020 r.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz chęcią realizacji projektu- spotkania indywidualne uczestników z doradcą zawodowym będą odbywały się w trybie zdalnym. Za pośrednictwem ustalonego komunikatora typu Messenger, Skype itp. doradca będzie prowadził zajęcia z uczestnikami projektu „online” . Realizacja wsparcia w dniu 29.06.2020 r.

Lp. Godzina od do Liczba godzin Zakres
1 17:00-18:00 1 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
łącznie: 1 godzina

Rekrutacja do projektu- V nabór do 06.07.2020 r.

Kontynuujemy rekrutację do projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” na ŚCIEŻKĘ A (szkoleniową).

V nabór prowadzony będzie do 06.07.2020. 

Dla ścieżki A Formularz rekrutacyjny wraz z Oświadczeniem medycznym/Oświadczeniem o umiejętnościach pływackich (szczegóły składania dokumentów w Regulaminie)

można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (godziny pracy biura: 08:00-16:00) lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłany  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl

W związku z pandemią koronawirusa zachęcamy do przesyłania dokumentów w formie skanu na podanego powyżej maila.

DOKUMENTY: REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa WSS– proszę się zapoznać z Regulaminem Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny ŚCIEŻKA A  WYSYŁAMY Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego (do wglądu, nie przesyłamy go) Załącznik nr 3 Oświadczenie medyczne- Kurs płetwonurka WYSYŁAMY Załącznik nr 7 Formularz diagnozy potrzeb (do wglądu, nie przesyłamy go). Oświadczenie- deklaracja, potwierdzająca umiejętności pływackie Kandydatki/Kandydata-> Oświadczenie Kurs płetwonurka WYSYŁAMY

Harmonogram wsparcia IPD- 01.07.2020 r.

Wsparcie udzielane w ramach

Zadania nr 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych [IPD]

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwisko i imię uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Imię i nazwisko trenera/wykładowcy Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
1. Uczestnik 1 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 9:00 do 10:30 Doradca 1 ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz II piętro, s.217-222
2. Uczestnik 2 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 9:00 do 10:30 Doradca 2
3. Uczestnik 3 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 9:00 do 10:30 Doradca 3
4. Uczestnik 4 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 9:00 do 10:30 Doradca 4
5. Uczestnik 5 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 10:30 do 12:00 Doradca 1
6. Uczestnik 6 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 10:30 do 12:00 Doradca 2
7. Uczestnik 7 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 10:30 do 12:00 Doradca 3
8. Uczestnik 8 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 10:30 do 12:00 Doradca 4
9. Uczestnik 9 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 13:00 do 14:30 Doradca 1  

 

 

ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro s.10,11,12,13

10. Uczestnik 10 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 13:00 do 14:30 Doradca 2
11. Uczestnik 11 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 13:00 do 14:30 Doradca 3
12. Uczestnik 12 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 13:00 do 14:30 Doradca 4
13. Uczestnik 13 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 14:30 do 16:00 Doradca 1
14. Uczestnik 14 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 14:30 do 16:00 Doradca 2
15. Uczestnik 15 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 14:30 do 16:00 Doradca 3
16. Uczestnik 16 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 14:30 do 16:00 Doradca 4
17. Uczestnik 17 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 16:00 do 17:30 Doradca 1
18. Uczestnik 18 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 16:00 do 17:30 Doradca 2
19. Uczestnik 19 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 16:00 do 17:30 Doradca 3
20. Uczestnik 20 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 16:00 do 17:30 Doradca 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/SZDC2/2020 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy oraz warsztatów poradnictwa zawodowego – wyniki

Brak rozstrzygnięcia w CZĘŚCI I
Rozstrzygnięcie w CZĘŚCI II:
Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, 18.06.2020 r. godz. 13:04; 50,00 zł brutto/h.

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).

Wyniki umieszczone również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Harmonogram- Kurs zawodowy dla 1UP- OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ

Miejsce szkolenia: Mielec ul. Mickiewicza 9 (zajęcia teoretyczne), ul. Sołtyka 1 (zajęcia praktyczne)
od 29.06.2020r. do 08.07.2020r.
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 29.06.

2020

14.00-

20.00

1. Dozór techniczny: podstawy prawne związane z obsługą urządzeń, dokumentacja techniczna urządzeń, rodzaje badań technicznych – 2h
2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe – 0,5h
3. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu – 0,5h
4. Rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych objętych zakresem uprawnienia – 0,5h
5. Podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki i elektromechaniki – 0,5h
6. Podstawowe parametry techniczne wózków jezdniowych podnośnikowych – 0,5h
7. Diagramy udźwigów dla wózków jezdniowych podnośnikowych, oznaczenia stosowane na wózkach jezdniowych podnośnikowych-1,5h
6
2. 30.06.
2020
8.00- 14.00
8. Pojęcie stateczności wózków jezdniowych podnośnikowych – 0,5h
9. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych – 3h
10. Mechanizmy stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych oraz ich budowa i działanie – 2h
11. Rodzaje sterowań stosowanych w wózkach jezdniowych podnośnikowych – 0,5h
6
3. 01.07.
2020
14.00- 20.00
12. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych (hydrauliczne, elektryczne, mechaniczne) – 1h
13. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne wózków jezdniowych podnośnikowych – 1h
14. Praca wózkami jezdniowymi z zastosowaniem różnych osprzętów  – 1h
15. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy – 2h
17. Praca w specyficznych warunkach jak np.: jazda po drogach publicznych, transport ludzi w koszu, itp. – 1 h
6
4. 02.07.
2020
14.00- 20.00
17. Praca w specyficznych warunkach jak np.: jazda po drogach publicznych, transport ludzi w koszu, itp. – 1 h
18. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 1h
19. Warunki bezpiecznej pracy wózków jezdniowych podnośnikowych – 2h
20. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych, środki ochrony indywidualnej – 2h
6
5. 03.07.
2020
8.00- 12.00
21. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG). Praktyczna wymiana butli – 2h
22. Niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – przykłady, procedura postępowania w przypadku niebezpiecznego uszkodzenia/nieszczęśliwego wypadku–2h
4
6. 06.07.
2020
8.00-12.00
Zajęcia praktyczne
4
7. 07.07.
2020
8.00-12.00
Zajęcia praktyczne
4
8. 08.07.
2020
8.00-12.00
Zajęcia praktyczne
4
Łącznie godzin: 40

Rozeznanie rynku na wynajem sal szkoleniowych nr sprawy 3/SALE/WSS/2020

Zamawiający zamierza prowadzić wynajem sal nieprzechodnich na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę!” celem realizacji zajęć teoretycznych  ramach kursu Płetwonurek-Ratownik dla 96 uczestników projektu. Celem zapytanie jest wyłonienie Wykonawcy, który będą w stanie zapewnić dostępność sal na określonych poniżej warunkach i w określonym standardzie jakościowym.

Szczegóły w treści zapytania zamieszczonego poniżej:

zapytanie 3_SALE_WSS_2020

Zapraszamy do składania ofert do 02.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SZDC2/2020- brak rozstrzygnięcia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/SZDC2/2020 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych dla 6  UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

Zapytanie pozostaje nie rozstrzygnięte.

Uzasadnienie: Wykonawcy (część A, B oraz E) przedstawili oferty, które nie spełniają wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

Na realizację części C i D nie wpłynęła żadna oferta.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/WSS/2020- rozstrzygnięcie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/WSS/2020 w przedmiocie przeprowadzenia kursu nurkowania SDI OWD oraz szkolenia z pierwszej pomocy nurkowej SDI CPROX 1st AED wraz z egzaminami certyfikującymi- rozstrzygnięcie.

Wybrany Wykonawca (Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena)

Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia, 18.06.2020, godz. 22:06
cena:
CZĘŚĆ I: 81 600, 00 zł, 100,00 pkt.
CZĘŚC II: 28 800,00 zł, 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).