Harmonogram realizacji IPD w dniu 30.04.2020 r.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz chęcią realizacji projektu- spotkania indywidualne uczestników z doradcą zawodowym będą odbywały się w trybie zdalnym. Za pośrednictwem ustalonego komunikatora typu Messenger, Skype itp. doradca będzie prowadził zajęcia z uczestnikami projektu „online” . Realizacja wsparcia w dniu 30.04.2020 r.

Lp. Godzina

od do

Liczba godzin

 

Zakres
1 09:00-10:00 1 przeprowadzenia wsparcia w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 10:00-11:00 1
3 11:00-12:00 1
4 12:00-13:00 1
4 godziny

siódmy nabór do projektu

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 4 maja 2020, od godz. 8:00 rozpoczynamy siódmy nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 8 maja 2020, do godz. 24:00.

uwaga

ze względu na pandemię koronawirusa, formularze zgłoszeniowe można dostarczać wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

W ramach naboru planujemy zrekrutować 600 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie  pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami  http://cos-projekt.pl/services.html oraz https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/

Jednocześnie informujemy, że w dniu 04.05.2020 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Harmonogram realizacji IPD w dniu 28.04.2020 r.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz chęcią realizacji projektu- spotkania indywidualne uczestników z doradcą zawodowym będą odbywały się w trybie zdalnym. Za pośrednictwem ustalonego komunikatora typu Messenger, Skype itp. doradca będzie prowadził zajęcia z uczestnikami projektu „online” . Realizacja wsparcia w dniu 28.04.2020 r.

Lp. Godzina

od do

Liczba godzin

 

Zakres
1 11:00-12:00 1 przeprowadzenia wsparcia w zakresie identyfikacji potrzeb  i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 12:00-13:00 1
3 13:00-14:00 1
4 15:00-16:00 1
5 16:00-17:00 1
6 17:00-18:00 1
Łącznie: 6 godzin

Harmonogram realizacji IPD w dniu 27.04.2020 r.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz chęcią realizacji projektu- spotkania indywidualne uczestników z doradcą zawodowym będą odbywały się w trybie zdalnym. Za pośrednictwem ustalonego komunikatora typu Messenger, Skype itp. doradca będzie prowadził zajęcia z uczestnikami projektu „online” . Realizacja wsparcia w dniu 27.04.2020 r.

Lp. Godzina

od do

Liczba godzin

 

Zakres
1 10:00-11:00 1 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
Łącznie: 1 godzina

Harmonogram realizacji IPD w dniu 21.04.2020 r.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz chęcią realizacji projektu- spotkania indywidualne uczestników z doradcą zawodowym będą odbywały się w trybie zdalnym. Za pośrednictwem ustalonego komunikatora typu Messenger, Skype itp. doradca będzie prowadził zajęcia z uczestnikami projektu „online” . Realizacja wsparcia w dniu 21.04.2020 r.

Lp. Godzina

od do

Liczba godzin

 

Zakres
1 11:00-12:00 1 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów w narzędziu IPD)
2 12:00-13:00 1
3 13:00-14:00 1
4 15:00-16:00 1
5 16:00-17:00 1
6 17:00-18:00 1

Harmonogram realizacji IPD w dniu 20.04.2020 r.

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz chęcią realizacji projektu- spotkania indywidualne uczestników z doradcą zawodowym będą odbywały się w trybie zdalnym. Za pośrednictwem ustalonego komunikatora typu Messenger, Skype itp. doradca będzie prowadził zajęcia z uczestnikami projektu „online” .

Realizacja wsparcia w dniu 20.04.2020 r.

Lp. Godzina

od do

Liczba godzin

 

Zakres
1 10:00-11:00 1 przeprowadzenia wsparcia w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)

III nabór do projektu- zapraszamy

Szanowni Państwo, III nabór do projektu będzie prowadzony od 16.04.2020 do 30.04.2020. Ze wględu na sytuację w kraju i w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników projektowych uprzejmie prosimy o przesyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z testem poziomu potrzeb i motywacji w formie skanu na skrzynkę: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura: WEKTOR Consulting Sp. z o.o. ul.COP-u 3, 39-300 Mielec (budynek GLF) Dokumenty dostępne również w zakładce: Dokumenty projektu

II nabór do projektu- zapraszamy

Szanowni Państwo,

II nabór do projektu będzie prowadzony od 01.04.2020 do 15.04.2020.

Ze wględu na sytuację w kraju i w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników projektowych uprzejmie prosimy o przesyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z testem poziomu potrzeb i motywacji w formie skanu na skrzynkę: e.iwasieczko@wektor.org.pl lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura: WEKTOR Consulting Sp. z o.o. ul.COP-u 3, 39-300 Mielec (budynek GLF)

Dokumenty dostępne również w zakładce: Dokumenty projektu