Ogłaszamy czternasty nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

 

Ogłaszamy czternasty nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

termin naboru : od 29.10.2019 r. do 08.11.2019 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularza rekrutacyjnego formularz rekrutacyjny,  formularz rekrutacyjny  pdf

wraz z załącznikiem :

TEST POZIOMU POTRZEB I MOTYWACJI KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

(dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w  zakładce DOKUMENTY na stronie projektu )

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikiem, można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. COP-u  3  (budynek GLF)

39-300 Mielec

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej

Zgodnie z regulaminem rekrutacji § 2, pkt. 8 ogłaszamy uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej

 

Poniżej nr formularzy osób, które zakwalifikowały się do projektu z listy rezerwowej

 

Numer formularza rekrutacyjnego czy wybrane szkolenie zawodowe  znajduje się na liście zawodów deficytowych (tak/nie)2
5/COS/131 tak
5/COS/132 tak
5/COS/133 tak
5/COS/134 tak
5/COS/135 tak
5/COS/136 tak
5/COS/137 tak
5/COS/138 tak
5/COS/139 tak
5/COS/140 tak
5/COS/141 tak
5/COS/142 tak
5/COS/143 tak
5/COS/144 tak
5/COS/145 tak
5/COS/146 tak
5/COS/147 tak
5/COS/148 tak
5/COS/149 tak
5/COS/150 tak
5/COS/151 tak
5/COS/152 tak
5/COS/153 tak
5/COS/154 tak
5/COS/155 tak
5/COS/156 tak
5/COS/157 tak
5/COS/158 tak
5/COS/159 tak
5/COS/160 tak
5/COS/161 tak
5/COS/162 tak
5/COS/163 tak
5/COS/164 tak
5/COS/165 tak
5/COS/166 tak
5/COS/167 tak
5/COS/168 tak
5/COS/169 tak
5/COS/170 tak
5/COS/171 tak
5/COS/172 tak
5/COS/173 tak
5/COS/174 tak
5/COS/175 tak
5/COS/176 tak
5/COS/177 tak
5/COS/178 tak
5/COS/179 tak
5/COS/180 tak
5/COS/181 tak
5/COS/182 tak
5/COS/183 tak
5/COS/184 tak
5/COS/185 tak
5/COS/186 tak
5/COS/187 tak
5/COS/188 tak
5/COS/189 tak
5/COS/190 tak
5/COS/191 tak
5/COS/192 tak
5/COS/193 tak
5/COS/194 tak
5/COS/195 tak
5/COS/196 tak
5/COS/197 tak
5/COS/198 tak
5/COS/199 tak
5/COS/200 tak
5/COS/201 tak
5/COS/202 tak
2/COS/805 nie
2/COS/806 nie
2/COS/807 nie
2/COS/808 nie
2/COS/809 nie
2/COS/810 nie
2/COS/811 nie
2/COS/812 nie
2/COS/813 nie
2/COS/814 nie
2/COS/815 nie
2/COS/816 nie
2/COS/817 nie
2/COS/818 nie
2/COS/819 nie
2/COS/820 nie
2/COS/821 nie
2/COS/822 nie
2/COS/823 nie
2/COS/824 nie
2/COS/825 nie
2/COS/826 nie
2/COS/827 nie
2/COS/828 nie
2/COS/829 nie
2/COS/830 nie
2/COS/831 nie
2/COS/832 nie
2/COS/833 nie
2/COS/834 nie
2/COS/835 nie
2/COS/836 nie
2/COS/837 nie
2/COS/838 nie
2/COS/839 nie
2/COS/840 nie
2/COS/841 nie
2/COS/842 nie
2/COS/843 nie
2/COS/844 nie
2/COS/845 nie
2/COS/846 nie
2/COS/847 nie
2/COS/848 nie
2/COS/849 nie
2/COS/850 nie
2/COS/851 nie
2/COS/852 nie
2/COS/853 nie
2/COS/854 nie
2/COS/855 nie
2/COS/856 nie
2/COS/857 nie
2/COS/858 nie
2/COS/859 nie
2/COS/860 nie
2/COS/861 nie
2/COS/862 nie
2/COS/863 nie
2/COS/864 nie
2/COS/865 nie
2/COS/866 nie
2/COS/867 nie
2/COS/868 nie
2/COS/869 nie
2/COS/870 nie
2/COS/871 nie
2/COS/872 nie
2/COS/1191 nie
2/COS/873 nie
2/COS/874 nie

 

 

zgodnie z regulaminem rekrutacji § 5, pkt. 5, ppkt. b: „W przypadku równowagi punktów decyduje (w kolejności ważności):

– wskazania na szkolenia dające kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (wg aktualnego barometru  zawodów na poziomie powiatowym https://barometrzawodow.pl/ przy czym uwzględniane jest pierwszeństwo tylko dla zawodów deficytowych z powiatów subregionu tarnobrzeskiego, zawody deficytowe z innych obszarów właściwych dla miejsca zamieszkania kandydata nie są brane pod uwagę przy ustalaniu pierwszeństwa, kryterium obowiązuje jedynie od osiągnięcia połowy zakładanego naboru..”

 

harmonogram indywidualnego pośrednictwa pracy – aktualizacja

w Mielcu, ul. COP -u 3 (budynek GLF)  odbywać się będzie indywidualne pośrednictwo pracy

w dniu 07.10.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 16:00

 w dniu 08.10.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 16:00

w dniu 09.10.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 16:00

w dniu 10.10.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 16:00

w dniu 11.10.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 16:00

w dniu 14.10.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 16:00

w dniu 15.10.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 16:00

w dniu 16.10.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 16:00

 Godziny spotkań są ustalane indywidualnie z Uczestnikami Projektu.

Ogłaszamy trzynasty nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Ogłaszamy trzynasty nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

termin naboru : od 03.10.2019 r. do 11.10.2019 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularza rekrutacyjnego formularz rekrutacyjny,  formularz rekrutacyjny  pdf

wraz z załącznikiem :

TEST POZIOMU POTRZEB I MOTYWACJI KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

(dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w  zakładce DOKUMENTY na stronie projektu )

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikiem, można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. COP-u  3  (budynek GLF)

39-300 Mielec

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl