harmonogram indywidualnego wsparcia IPD

w Mielcu w budynku GLF przy ul. COP-u 3, I piętro, odbywać się będzie indywidualne doradztwo IPD

 w dniu 01.09.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

w dniu 02.09.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

 Godziny spotkań są ustalane indywidualnie z Uczestnikami Projektu.

Piąty nabór do projektu

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 2 września 2019, od godz. 8:00 rozpoczynamy piąty nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 6 września 2019, do godz. 24:00.

W ramach naboru planujemy zrekrutować 300 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulamin rekrutacji )

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami  http://cos-projekt.pl/services.html oraz https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/

Jednocześnie informujemy, że w dniu 02.09.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Wektor Consulting 201

Harmonogram szkolenia – LOGISTYK/SPEDYTOR Z PRAWEM JAZDY – aktualizacja

Zajęcia: ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-200 Jasło

Data Godziny Tematyka szkoleń Liczba

 godzin

szkoleniowych

24.08.2019r 9:00-15:30 Podstawy logistyki. 8 godz.
25.08.2019r 9:00-14:00 Zarządzanie łańcuchem dostaw. 6 godz.
27.08.2019r 16:00-21:00 Charakterystyka i rodzaje transportu. 6 godz.
28.08.2019r 16:00-21:00 Zarządzanie flotą transportową. 6 godz.
29.08.2019r 16:00-21:00 Charakterystyka spedycji. 6 godz.
31.08.2019r 9:00-14:00 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. 6 godz.
01.08.2019r 9:00-14:00 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. 6 godz.
03.09.2019r 16:00-21:00 Magazyn jako obiekt logistyczny. 6 godz.
04.09.2019r 16:00-21:00 Rozwój i charakterystyka centrów logistycznych;

Rynek usług logistycznych.

6 godz.
05.09.2019r 16:00-21:00 Zarządzanie zapasami;

 Rola informacji w logistyce.

6 godz.
07.09.2019r 9:00-14:00 Zagrożenia związane z ruchem drogowym. 6 godz.
08.09.2019r 9:00-14:00 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. 6 godz.
13.09.2019r 16:00-21:00 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. 6 godz.

wrzesień – listopad 2019 – indywidualnie ustalane zajęcia praktyczne – jazda kat. B

 

Ogłaszamy jedenasty nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Ogłaszamy jedenasty nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

termin naboru : od 21.08.2019 r. do 30.08.2019 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularza rekrutacyjnego formularz rekrutacyjny,  formularz rekrutacyjny  pdf

wraz z załącznikiem :

TEST POZIOMU POTRZEB I MOTYWACJI KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

(dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w  zakładce DOKUMENTY na stronie projektu )

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikiem, można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. COP-u  3  (budynek GLF)

39-300 Mielec

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

harmonogram indywidualnego wsparcia IPD

w Mielcu w budynku GLF przy ul. COP-u 3, I piętro, odbywać się będzie indywidualne doradztwo IPD

 w dniu 23.08.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

w dniu 24.08.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

 w dniu 25.08.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

w dniu 26.08.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

w dniu 27.08.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

Godziny spotkań są ustalane indywidualnie z Uczestnikami Projektu.