rozstrzygniecie zapytania ofertowego 4/SZDC/2019

wybrany wykonawca

Konsorcjum

Cogito Centrum Kształcenia Katarzyna Pawłowska – Lider konsorcjum oraz HR Center Marta Majcher – Partner Konsorcjum

uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym

Ogłaszamy siódmy nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Ogłaszamy siódmy nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

termin naboru : od 29.05.2019 r. do 07.06.2019 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularza rekrutacyjnego formularz rekrutacyjny, formularz rekrutacyjny pdf

wraz z załącznikiem :

TEST POZIOMU POTRZEB I MOTYWACJI KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

(dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w  zakładce DOKUMENTY na stronie projektu )

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikiem, można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. COP-u  3  (budynek GLF)

39-300 Mielec

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

harmonogram indywidualnego wsparcia IPD

w Mielcu w budynku GLF przy ul. COP-u 3, I piętro, odbywać się będzie indywidualne doradztwo IPD

w dniu 29.05.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

w dniu 30.05.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

w dniu 31.05.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

w dniu 01.06.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

w dniu 02.06.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

w dniu 03.06.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

w dniu 04.06.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 20:00

Godziny spotkań są ustalane indywidualnie z Uczestnikami Projektu.

Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5u/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5u/N/2018

poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe transport OWDu

Czwarty nabór do projektu

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 3 czerwca 2019 rozpoczynamy czwarty nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 7 czerwca.

W ramach naboru planujemy zrekrutować 300 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji )

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami  http://cos-projekt.pl/services.html oraz https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/

Jednocześnie informujemy, że w dniu 03.06.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

harmonogram indywidualnego wsparcia IPD

w Jaśle w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, I piętro, odbywać się będzie indywidualne doradztwo IPD

w dniu 22.05.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 19:00

w dniu 23.05.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 19:00

w dniu 24.05.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 19:00

w dniu 25.05.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 19:00

Godziny spotkań są ustalane indywidualnie z Uczestnikami Projektu.