Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5n/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5n/N/2018

poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe transport OWDn

Informacja dotycząca terminu zakończenia trzeciego naboru do projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu w ramach trzeciego naboru,  można przesyłać maksymalnie do 29.04.2019 (poniedziałek) do godz. 24:00

lista rankingowa – II nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski” – w ramach obecnego naboru poprawne formularze złożyło 1334 kandydatów. Na listę rankingową dostało się 350 osób. Ze względu na równowagę punktów zakwalifikowano o 50 więcej osób niż planowane 300 osób. Publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe przesyłamy Państwu maile z informacją, o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej. Ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń proces zawierania umów będzie długotrwały. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Lista podstawowa

 

Lista rezerwowa

Informacja dotycząca naborów

Szanowni Państwo!

Ze względu na pojawiające się nieprawidłowości przy rekrutacji informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 23.04.2019 formularze rekrutacyjne przesłane lub dostarczane do Punktów Rekrutacyjnych przez firmy szkoleniowe nie będą uwzględniane w procedurze rekrutacyjnej. Przypominamy, że projekt Centralny Okręg Szkoleniowy jest skierowany dla osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Przesyłanie formularzy przez podmioty nieuprawnione do udziału w projekcie rodzi podejrzenia o nadużycia oraz obawy o nierówne traktowanie kandydatów, gdyż jednym z elementów oceny jest kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem
Wiktor Cichoń
kierownik projektu

Trzeci nabór do projektu Centralny Okręg Szkoleniowy

Szanowni Państwo,

Od wtorku 23 kwietnia 2019 rozpoczynamy trzeci nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 29 kwietnia.

W ramach naboru planujemy zrekrutować 300 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami  http://cos-projekt.pl/services.html oraz https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24.04.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5m/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5m/N/2018

poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe transport OWD