lista podstawowa PADI OWD – dodatkowy nabór „3”

lista podstawowa kurs PADI OWD – dodatkowy nabór „3”

lista podstawowa OWD 3

osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uprzejmie prosimy, o wykonanie badań lekarskich do dnia 15.03.2019
skan zaświadczenia prosimy przesłać na maila b.dzialo@wektor.org.pl, oryginał zaświadczenia i rachunku lub faktury (wystawione na nazwisko kursanta)  prosimy o dostarczenie na pierwsze zajęcia zaświadczenie  lekarskie

lista podstawowa kurs PADI AOWD – dodatkowy nabór „2”

lista podstawowa kurs PADI AOWD – dodatkowy nabór „2”

lista podstawowa AOWD

lista rezerwowa AOWD

osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uprzejmie prosimy, o wykonanie badań lekarskich do dnia 15.02.2019

skan zaświadczenia prosimy przesłać na maila b.dzialo@wektor.org.pl, oryginał zaświadczenia i rachunku lub faktury (wystawione na nazwisko kursanta)  prosimy o dostarczenie na pierwsze zajęcia zaświadczenie  lekarskie

 

Informacja dotycząca terminu zakończenia dodatkowego naboru „3” szkolenie OWD

Uprzejmie informuje, że zgłoszenia do projektu w ramach dodatkowego naboru „3” na szkolenie OWD,  można przesyłać  maksymalnie do 22.02.2019  (piątek)

Dnia 25.02.2019 (poniedziałek) będzie informacja dotycząca listy podstawowej OWD i rezerwowej w ramach dodatkowego naboru „3”.

 Osoby z listy podstawowej będą proszone o wstawienie się na test dotyczący umiejętności pływackich  oraz badań lekarskich

Ogłaszamy trzeci nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Ogłaszamy trzeci nabór do projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

termin naboru : od 20.02.2019 r. do 08.03.2019 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularza rekrutacyjnego formularz rekrutacyjny  ,  formularz rekrutacyjny pdf

wraz z załącznikami :

oświadczenie – ubogi pracujący

TEST POZIOMU POTRZEB I MOTYWACJI KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

(dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w  zakładce DOKUMENTY na stronie projektu )

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami, można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „SZKOLENIE DLA CIEBIE”

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. COP-u  3  (budynek GLF)

39-300 Mielec

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

 

Informacja dotycząca terminu zakończenia dodatkowego naboru „2” szkolenie AOWD

Uprzejmie informuje, że zgłoszenia do projektu w ramach dodatkowego naboru „2” na szkolenie AOWD,  można przesyłać  maksymalnie do 20.02.2019  (środa)

Dnia 21.02.2019 (czwartek) będzie informacja dotycząca listy podstawowej AOWD i rezerwowej w ramach dodatkowego naboru „2”.

 Osoby z listy podstawowej będą proszone o wstawienie się na test dotyczący umiejętności pływackich  oraz badań lekarskich

lista rankingowa

Szanowni Kandydaci!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem i bardzo dużą liczbę złożonych formularzy rekrutacyjnych informujemy, że w ramach pierwszego naboru realizowanego w dniach 11-12 luty zdecydowano po konsultacjach i zgodzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisaniu na listę rankingową wszystkich kwalifikujących się kandydatów tj. 385 osób zamiast planowanych 100.

Decyzja o zakwalifikowaniu wszystkich kandydatów wynika z chęci jak najszybszego udzielenia wsparcia uczestnikom projektu.

W kolejnych dniach będziemy się z Państwem kontaktować mailowo i telefonicznie celem rozpoczęcia procedury wsparcia, w tym podpisania Umowy Wsparcia.

Uprzejmie prosimy o cierpliwość, gdyż duża liczba zgłoszeń ogranicza możliwość szybkiego kontaktu.

Informacja dotycząca terminu zakończenia pierwszego naboru do projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”

Ze względu na duże zainteresowanie oraz napłynięciem do biura projektu/punktów informacyjnych dużej ilości formularzy rekrutacyjnych (ponad 100 zgłoszeń), uprzejmie informuje, że zgłoszenia do projektu w ramach pierwszego naboru,  można przesyłać maksymalnie do 12.02.2019 (wtorek) do godz. 24:00

Pierwszy nabór do projektu

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 11 lutego 2019 rozpoczynamy pierwszy nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski.

W ramach naboru planujemy zrekrutować 100 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji ).

Wartość naboru wynika z liczby planowanych Uczestników (tj. 100 osób) i średniej wartości wsparcia na osobę (tj. 3635 zł) i wynosi 363 500 zł.

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami  http://cos-projekt.pl/services.html oraz https://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/

Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.02.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.