rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4d/N/2018

Wybrana oferta Nazwa Wykonawcy dla cz. I i II zapytania:

Usługi Transportowo – Turystyczne Witold Nawojski , Sonina 493c, 37-100 Łańcut

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy przedstawili najkorzystniejszą ofertę i spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5l/N/2018

Wybrana oferta 

Nazwa Wykonawcy dla  zapytania:

Usługi Transportowe Przewóz osób i ładunków Sławomir Bujak, 36-106 Trzęsówka 12

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy przedstawili najkorzystniejszą ofertę i spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym)

Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI AOWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 4d/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI AOWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 4d/N/2018

poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5l/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5l/N/2018

poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5k/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5k/N/2018

poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5j/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5j/N/2018

poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami