Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI AOWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych, nr sprawy 4a/N/2018

Zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI AOWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych

 

dania 27.06.2018 wprowadzono w zapytaniu zmiany:

Opis dokonanych zmian:

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I zamówienia

Pkt. 3 W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje przewóz ww. grup uczestników na trasie Mielec – Rzeszów – Tarnobrzeg: Jezioro Tarnobrzeskie, zgodnie z harmonogramem szczegółowym przesłanym Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed realizacją każdego przewozu.

 

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II zamówienia

Pkt.3 W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje przewóz ww. grupy uczestników na trasie Mielec – Rzeszów – Kraków: Zalew Zakrzówek, zgodnie z harmonogramem szczegółowym przesłanym Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed realizacją każdego przewozu.

poniżej zapytanie ofertowe z wprowadzonymi zmianami  wraz z załącznikami

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

„Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla Uczestników kursów nurkowania PADI OWD i PADI AOWD”

zapraszamy do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych dla Uczestników kursów nurkowania PADI OWD i PADI AOWD

treść „Zapytania ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych dla Uczestników kursów nurkowania PADI OWD i PADI AOWD” nr sprawy 3a/N/2018:

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe na wynajem basenu do realizacji kursów nurkowania PADI OWD – zajęcia praktyczne

zapraszamy do składania ofert na  wynajem basenu do realizacji kursów nurkowania PADI OWD – zajęcia praktyczne

Treść „Zapytania ofertowe na wynajem basenu do realizacji kursów nurkowania PADI OWD – zajęcia praktyczne” nr sprawy 2a/N/2018

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI OWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych nr sprawy 5/N/2018

 

poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami
zapytanie ofertowe