Zapytanie ofertowe dotyczące: Rozeznania rynku na wynajem łodzi motorowej do wykonywania nurkowań głębinowych w ramach kursu PADI AOWD

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe dotyczące:

Rozeznania rynku na wynajem łodzi motorowej do wykonywania nurkowań głębinowych w ramach kursu PADI AOWD

poniżej treść zapytania

rozeznanie rynku

 

Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI AOWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych, nr sprawy 4/N/2018

zapraszamy do składania oferta na Zapytanie ofertowe na transport uczestników kursu nurkowania PADI AOWD – na zajęcia praktyczne na wodach otwartych

wprowadzono zmiany w zapytaniu tj.:

Opis dokonanych zmian :

Bieżące zapytanie dotyczy 30 przejazdów w tą i z powrotem dla 6-ciu średnio czteroosobowych grup uczestników plus instruktor (zapytanie częściowe).

  1. Wymagania ogólne dotyczące realizacji zamówienia

Pkt. 2 Wykonawca zapewni wykonanie usługi pojazdem osobowym o minimalnej liczbie 6-ciu pasażerów i przestrzeni ładunkowej minimum 5 metrów sześciennych. Przewóz bagażu powinien się odbywać w przestrzeni ładunkowej lub przyczepie.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Pkt. 1 Przedmiotem zamówienia jest 5-cio krotny przewóz w obydwie strony każdej z 6-ciu grup Uczestników Projektu (łącznie 30 przejazdów w tą i z powrotem z min. 5 godzinnym czasem przerwy na miejscu) do miejsc odbywania zajęć praktycznych na wodach otwartych  w ramach realizacji kursów nurkowania PADI AOWD

Pkt. 4 Maksymalna liczba przewożonych jednorazowo osób w grupie wynosi 6-ciu pasażerów. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie przestrzeni ładunkowej o pojemności minimum 5 metrów sześciennych. Przewóz bagażu powinien się odbywać w przestrzeni ładunkowej lub przyczepie

  1. Termin realizacji umowy:

od 7 maj 2018 r. do 30 czerwiec 2018 r. w tym wliczając dni wolne od pracy to jest soboty, niedziele i święta

  1. Termin składania ofert :

Oferty należy przesyłać w terminie do 02.05.2018 roku.

 

poniżej zapytanie ofertowe z wprowadzonymi zmianami  wraz z załącznikami

Data upublicznienie zmienianego zapytania: 26.04.2018

zapytanie wraz z załącznikami

 

 

 

 

Rekrutacja – termin naboru do projektu „Pod wodą – profesjonalne kursy nurkowania” GRUPA POLICYJNA

Ogłaszamy nabór do projektu „Pod wodą – profesjonalne kursy nurkowania”,

w ramach którego zakłada się uruchomienie 1 grupy szkolenia OWD

Termin naboru : 17.04.2018 r.

(nabór będzie trwał do zebrania się odpowiedniej liczby kandydatów)

Uwaga!

Szkolenie realizowane we współpracy z Policją (Komenda Powiatowa Policji w Mielcu) ukierunkowane na rozwój kwalifikacji zawodowych policjantów. Osoby nie będące pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu prosimy o składanie dokumentów w ramach naboru II-go.

 

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji  regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu Formularza rekrutacyjnego formularz rekrutacyjny pdf formularz rekrutacyjny