ostateczna ocena wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe

Poniżej przedstawiamy ostateczną ocenę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego z uwzględnieniem oceny odwołań przez trzeciego członka KOW, który poprzednio nie brał udziału w ocenie wniosków

Wnioski, które otrzymały wsparcie to 12 wniosków , które otrzymały co najmiej 50 pkt.

numer wniosku ocena po odwołaniach z uwzględnieniem oceny III oceniającego
2/PP 52,5
9/PP 55
17/PP 45
19/PP 50
22/PP 30
23/PP 27,5
27/PP 50
31/PP 37,5
33/PP 45
38/PP 35
43/PP 40
45/PP 45
52/PP 50
53/PP 52,5
59/PP 45
66/PP 40
69/PP 27,5
77/PP 30
79/PP 45
80/PP 40
14/PP 40
18/PP 42,5
29/PP 25
35/PP 42,5
36/PP 30
49/PP 55
50/PP 45
54/PP 35
58/PP 55
61/PP 52,5
64/PP 52,5
68/PP 45
71/PP 52,5
74/PP 42,5
75/PP 52,5
78/PP 45