Wyniki badań

Poniżej w linkach prezentujemy wyniki badań zrealizowanych przez naszą firmę w styczniu 2017 r. na obszarze powiatów bieszczadzkiego, przemyskiego ziemskiego i leskiego.

Badania miały na celu zbadanie struktury bezrobocia oraz poziomu zainteresowania wsparciem w ramach projektów EFS. Grupę docelową stanowiło 250 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie ww powiatów.

Wyniki badań stanowią własność Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń i zamieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych do wiadomości Instytucji Rynku Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Prac w Rzeszowie.
Zamieszczone dokumenty w całości stanowią własność Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna ich część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń.

Dane źródłowe: