Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 

załączniki do regulaminu:

 

 

 

zapytanie ofertowe „Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości” nr sprawy 1/2016/SnS

Zapraszamy do składania ofert na  realizację szkoleń grupowych i  doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości realizowanych w ramach projektu „Sami na swoim – wsparcie dla przedsiębiorczych”

szczegóły w załczniku – zapytanie ofertowe:

 

zapytanie-ofertowe-szkolenia-i-doradztwo

 

wzor-umowy-doradca-szkoleniowiec

 

standard-szkolen

 

 

 

 

 

Publikacja listy osób zakwalifikowanych do projektu

Szanowni Kandydaci,

z przykrością informujemy, że w związku z brakiem zatwierdzania Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie możemy zakończyć procesu rekrutacji w tym roku.
Wynika to z zapisów Standardów udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, które stwierdzają:

  • „Nie później niż do momentu zakończenia rekrutacji do projektu, Beneficjent winien upublicznić na swojej stronie internetowej Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacje, wsparcie pomostowe) oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, zatwierdzony przez IP”.

Tym samym zamknięcie procesu rekrutacji w chwili obecnej mogłoby skutkować koniecznością jej powtórzenia. Chcąc uniknąć takich komplikacji podjęliśmy decyzję o przedłużeniu procesu. Nie ma ona jednak żadnego wpływu na Państwa oceny!

Otrzymaliśmy z WUP zapewnienie, że otrzymamy formalną akceptację regulaminu po przerwie świąteczno-noworocznej. Niezwłocznie po tej akceptacji będziemy mogli zakończyć rekrutację publikując listę osób przyjętych do projektu.

 

Bardzo nam przykro, że nie możemy przekazać Państwu informacji przed świętami. Składamy jednak serdeczne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Z wyrazami szacunku,

Kadra projektu „Sami na swoim”

Spotkania indywidualne – terminy

Szanowni Kandydaci

poniżej przedstawiamy terminy dzienne spotkań w poszczególnych miastach. Spotkania będą odbywać się co godzinę – 1 osoba na godzinę. Z każdym z Państwa skontaktujemy się indywidualnie celem ustalenia godziny spotkania lecz ze względu na dużą dzienną liczbę spotkań możliwości wyboru godziny będą bardzo ograniczone – prosimy zatem o zarezerwowanie sobie wolnego czasu w poniższych dniach. Kandydatów z Jastrzębia-Zdroju zapraszamy na spotkanie do Katowic (ze względu na bardzo małą liczbę Kandydatów z tego miasta). Prosimy zabrać dowód osobisty oraz dokumenty wskazane w rozmowie telefonicznej. Miejsca spotkań:

Informacja o spotkaniach z Doradcą zawodowym

Szanowni Kandydaci,

spotkania z Doradcą zawodowym odbędą się w dniach 17-21 grudnia w Katowicach, Częstochowie i Bielsko-Białej. Ze względu na małą liczbę kandydatów spotkania nie będą realizowane w Jastrzębiu Zdroju.

Spotkanie nie jest egzaminem! Spotkanie będzie realizowane przede wszystkim w formie rozmowy na temat Państwa koncepcji biznesowej. Do spotkania nie trzeba się specjalnie przygotowywać.
Spotkanie służy ocenie Państwa predyspozycji do prowadzenia konkretnego biznesu. Za rozmowę można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Nie stawienie się na spotkaniu dyskwalifikuje z udziału w projekcie.

Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego oraz zaświadczeń i orzeczeń urzędowych oraz aktów urodzenia dziecka o ile nie zostały one dołączone do wniosku – DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY STOSOWNE OŚWIADCZENIA.

Z każdym z Państwa będziemy się kontaktować indywidualnie celem ustalenia czasu i miejsca spotkania oraz dokumentów do uzupełnienia.