fbpx

lista rankingowa

2019.02.19

Szanowni Kandydaci!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem i bardzo dużą liczbę złożonych formularzy rekrutacyjnych informujemy, że w ramach pierwszego naboru realizowanego w dniach 11-12 luty zdecydowano po konsultacjach i zgodzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisaniu na listę rankingową wszystkich kwalifikujących się kandydatów tj. 385 osób zamiast planowanych 100.

Decyzja o zakwalifikowaniu wszystkich kandydatów wynika z chęci jak najszybszego udzielenia wsparcia uczestnikom projektu.

W kolejnych dniach będziemy się z Państwem kontaktować mailowo i telefonicznie celem rozpoczęcia procedury wsparcia, w tym podpisania Umowy Wsparcia.

Uprzejmie prosimy o cierpliwość, gdyż duża liczba zgłoszeń ogranicza możliwość szybkiego kontaktu.

Skip to content