fbpx

1 Nabór na ścieżkę dotacyjną (nabór wydłużony do 31.08.2021) aktualizacja

2021.08.24

Aktualizacja Dokumenty przyjmujemy do 31 sierpnia 2021 r.

Ścieżka dla 12 UP (w pierwszej kolejności osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy).

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu,
w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (Ścieżka dotacyjna)

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego Regulaminu.

Kontakt: email: e.iwasieczko@wektor.org.pl, tel. 574-433-044

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne;
  • kobiety;
  • pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)

Poniżej umieszczamy wzór zaświadczenie od pracodawcy (które będzie wymagane na ostatnim 4 etapie rekrutacji- spotkanie z doradcą zawodowym)

Skip to content