W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Kontynuowanie przegl─ůdania serwisu bez zmiany ustawie┼ä, traktujemy jako zgod─Ö na u┼╝ycie plik├│w cookies.
Wektor Consulting

Szkolenia

Nasza firma specjalizuje si─? w szkoleniach realizowanych dla klientów Urz─?dów Pracy oraz O??rodków Pomocy Spo??ecznej.

Tematyka szkole?? oferowanych przez nasz─? firm─? obejmuje:

 • Asertywno??─? – skuteczna komunikacja interpersonalna,
 • Warsztaty komunikacji i kompetencji spo??ecznych,
 • Racjonalne zarz─?dzanie ??rodkami finansowymi oraz bud??etem domowym,
 • Jak pokona─? stres – skuteczne techniki walki ze stresem,
 • Podnoszenie efektywno??ci pracy czyli zarz─?dzanie czasem i energi─?,
 • Kreatywne my??lenie i twórcze rozwi─?zania problemów,
 • Szkolenia komputerowe (dysponujemy mobilna pracowni─? komputerow─?),
 • Szkolenia j─?zykowe,
 • Trening umiej─?tno??ci spo??ecznych,
 • Opieka nad dzie─?mi i osobami starszymi z elementami fizykoterapii,
 • Euro – ksi─?gowo??─? z elementami kadrowo??ci,
 • Asystentka – sekretarka,
 • Profesjonalna obs??uga klienta,
 • Elementy Web – masteringu,
 • Florysa bukieciarz,
 • Projektowanie i utrzymanie ogrodów,
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • Rozmowa kwalifikacyjna z elementami autoprezentacji,
 • Planowanie i wytyczanie celów,
 • ??rodowisko pracy – utrzymanie pracy, 
 • Pomys?? na biznes,
 • Tworzenie biznes planów,
 • Procedury zwi─?zane z za??o??eniem firmy,
 • Mo??liwo??ci pozyskiwania funduszy unijnych dla nowych przedsi─?biorstw,
 • Marketing i Public Relations,
 • Podstawy kadrowo??ci i ksi─?gowo??ci w ma??ej firmie.
© Copyrights 2015 Wektor Consulting. Wszelkie prawa zastrze┼╝one do g├│ry
Projekt i realizacja:
strony www mielec