harmonogram indywidualnego wsparcia IPD c.d.

2019.07.30

w Mielcu w budynku GLF przy ul. COP-u 3, I piętro, odbywać się będzie indywidualne doradztwo IPD

w dniu 03.08.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

w dniu 04.08.2019 spotkania odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 21:00

Godziny spotkań są ustalane indywidualnie z Uczestnikami Projektu.